Barnehagen vår

Vassbakken Barnehage SA, ligger sentralt på Rensvik like ovenfor Rensvikvannet og nedenfor Idrettsplassen. Vi har tilgang til flotte naturområder på Holområdet med egen gapahuk, og eier ei hytte i skogen innover fra Trålergata. Vi er ei avdeling, hvor barna er inndelt i grupper.