1-avdelings barnehage som inndeles i 4 grupper etter alder ved samlinger, turer etc.