Historikk

Den 14. mai 1990 er man på befaring på området som de ønsker skal gjøres om til barnehageformål. Den gang hørte dette bygget til Skoleveien.

19.06.90 står følgende i Tidens Krav: "En ny foreldreeid barnehage er nå under planlegging på Rensvik. Tre familier har fått løfte om kjøp av et hus med tomt ved Rensvikvannet til formålet. Nå ber de i første omgang kommunen om kommunal garanti for lån i Husbanken på drøye 1,5 millioner kroner, samt løfte om kommunalt til driften på kr. 150 000 pr. år. De har allerede sikret seg en vel kvalifisert og innsatsvillig dugnadsgjeng.

Skolesjef Hans-Fredrik Rokling er positiv til planene om ny barnehage, og tilrår at skolestyret/barnehagenemnda skal forhåndsgodkjenne prosjektet".

16.08.90 refereres fra TK: "Foreldre vant første runde. Et flertall i formannskapet i Frei bestående av Arbeiderpartiet og Høyre gikk inn for å stille en kommunal garanti til den foreldredrevne barnehagen på Rensvik. Anders Bergem (FF) ville at saken skulle avvises med en gang, mens Kristelig Folkeparti og Venstre kunne tenke seg å vurdere den på nytt dersom det ikke ble barnehage i omsundet. Foreldreleder Øyvind Holten regner med at det blir oppstart av barnehagen dersom kommunestyret følger flertallet i formannskapet. Rådmann Måløy sådde tvil om det gikk an å få oppstart av barnehagen dersom de ikke fikk driftsstøtte. Holten sier at det viktigste for de som har planlagt barnehagen var å få kommunal garanti. Det ser det ut til at de skal få".

30.08.90 refereres fra TK: "Frei støtter ny barnehage. Frei kommunestyre vedtok i siste møte mot fem stemmer å støtte bygging av en ny barnehage i kommunen. Det er arbeidsgruppa for Vassbakken barnehage som nå får kommunestyrets skulderklapp og garanti for lån. Et forslag fra Kjell Holten (AP) om å gi et årlig driftstilskudd på kr. 150 000 falt mot to stemmer".

Et år senere var det innvielsesfest i Vassbakken barnehage, hvor nye barn og foreldre ble ønsket velkommen. Ordfører Tord M. Kvalvåg var hovedgjest. Barnehagen ligger like overfor Fossen Gartneri ved Rensvikvannet, og er muliggjort med 3000 dugnadstimer fra foreldrene i området.